Konie

 

 

 

W naszym Ośrodku prowadzimy hodowlę koni rasy wielkopolskiej, szlachetnej półkrwi oraz koni rasy konik polski.

 

Aktualnie w hodowli jest 15 klaczy hodowlanych oraz młodzież i źrebaki. Konie naszej hodowli biorą udział w wielu wystawach hodowlanych i czempionatach koni rasy wielkopolskiej i szlachetnej półkrwi a także na imprezach organizowanych dla koni rasy konik polski. Startują również na zawodach jeździeckich, a także wysyłane są na treningi sportowe do najlepszych polskich jeźdźców, jakim jest m.in. Pan Paweł Warszawski.  Ponadto oferujemy na sprzedaż konie sportowe i rekreacyjne, które od podstaw trenowane i przygotowywane są w naszym Ośrodku.

 

 

 

 

 

Na przełomie  ostatnich lat prowadzona jest ostra selekcja stada, wynikająca ze znacznego ograniczenia liczby hodowanych koni. Selekcja ta pozytywnie wpłynęła na wyrównanie i ujednolicenie stada matek pod względem jakości, typu i ruchu, a dobór coraz lepszych ogierów pozwala nam z każdym sezonem uzyskiwać coraz lepsze użytkowo i pokrojowo potomstwo.

  

 

Używane w ostatnich latach do rozrodu ogiery, posiadają świetne pochodzenie rodowodowe oraz bogatą karierę sportową.

Ogierami kryjącymi w ostatnich trzech sezonach były:

489 GPz Bolshoi rasy KWPN

437 GPz Vandamme rasy KWPN

514 GBy Talent Charboniere rasy s.f.

Black Jack rasy westf.

Tjungske rasy KWPN

A od ostatnich dwóch sezonów możemy poszczycić się współpracą ze Sprehe skąd ściągamy nasienie ogierów:

Canoso rasy hol.

Coupie rasy westf.

Lyjanero rasy hol.

Urodzone po tych ogierach źrebięta charakteryzują się poprawną budową o pięknych liniach i wybitnym ruchu.

 

  

 

 

 

             W Stadninie Koni w Dobrzyniewie ośrodek hodowli zachowawczej konika polskiego powstał w 1979 roku.

Hodowlę zapoczątkowało stado 15 klaczy zakupionych ze Stadniny Koni w Kobylnikach PAN w Popielnie oraz od prywatnych hodowców z rejonów hodowli konika polskiego między innymi z powiatów Grójec i Busko.

 

 

 

Po przystąpieniu w 2005 roku do programu ochrony zasobów genetycznych konika polskiego średni stan klaczy stada podstawowego wynosi 25 sztuk.

Stado podstawowe klaczy reprezentuje sześć linii żeńskich, z których hodowana linia klaczy TYGRYSKA występuje tylko w Stadninie Koni w Dobrzyniewie wśród państwowych stad zachowawczych konika polskiego.

 

Poszczególne linie żeńskie reprezentowane są przez niżej wymienione klacze wpisane do księgi głównej:

1. Linia klaczy TARPANKA I

- sublinia klaczy NUTA (4 pokolenie kl. TARPANKI I) - klacze: NILA, NILENA

- sublinia klaczy ODA (3 pokolenie klaczy TARPANKI I) - klacze: PLAMA, PLAZMA, PERUGIA, PUMA

2. Linia klaczy TYGRYSKA 

- sublinia klaczy GRUSZA (3 pokolenie klaczy TYGRYSKI) - klacze: GALENA, GALERKA, GAWONA, GRETA

3. LINIA klaczy TUNGUSKA - klacze: TALINA, TERLICA, TRIADA

4. Linia klaczy LILIPUTKA I 

- sublinia klaczy KISZKA (4 pokolenie klaczy LILIPUTKI I) - klacze KLATKA, KLAPA, KLIPA

5. Linia klaczy KAROLKA 

- sublinia klaczy NALEWKA (3 pokolenie klaczy KAROLKI) - klacze NAWIA, NIWKA, NOLINA, NORIKA, NORWEGIA

6. Linia klaczy URSZULKA 

- sublinia klaczy HALNA (2 pokolenie klaczy URSZULKI) - klacze: HAZENA, HALAWA, HERBIA, HAŁDA.

 

 

Konsekwentnie prowadzona od początku założenia praca hodowlana oraz selekcja, pozwoliły uzyskać bardzo wyrównane stado pod względem typu i standardu określonego w programach hodowlanych dla tej rasy koni.

Od początku założenia hodowli w stadzie zachowawczym urodziło się 620 źrebiąt konika polskiego.

 

W ostatnich sezonach rozrodczych ogierami czołowymi w stadzie były ogiery reprezentujące poszczególne linie:

- linię ogiera WICEK - Komes, Metys, Mozyr, Porad i Modem

- linie ogiera CHOCHLIK - Mantel, Mobil

 

Koniki polskie wyhodowane w Stadninie biorące udział w wystawach regionalnych jak i krajowych osiągają znaczące sukcesy, zdobywając wysokie lokaty lub nagrody.

W 2014 roku na XV Krajowej Wystawie Koników Polskich TARPANIADA 2014, prezentowane konie zdobyły nagrody:

1. klacz KLAPA - czempion wystawy i specjalnej nagrody im. Stanisława Łukomskiego za najlepszą klacz wystawy

2. ogier TERWAN - czempion ogierów młodszych

3. klacz GALERKA - wiceczempion klaczy młodszych

 

 

 

Na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych POZNAŃ 2015 klacz NOLENA zdobyła czempiona wystawy, uzyskując najlepszą ocenę płytową i użytkową w zaprzęgu.

Na XVI Krajowej Wystawie Koników Polskich TARPANIADA 2015, wystawione konie zdobyły następujące lokaty:

- klacz NORISKA - wiceczempion w grupie klaczy młodszych

- ogier GRENADIER - wiceczempion w grupie ogierów młodszych

 

 

Konie przeznaczone do hodowli poddawane są polowym próbom użytkowości, zgodnie z obowiązującym programem hodowlanym.

Po zdanych pozytywnie próbach użytkowości ogiery i klacze, reprezentujące poszczególne linie przeznaczone są na remont stada a nadwyżki hodowlane kieruje się do sprzedaży do dalszej hodowli terenowej.

Obecnie stado hodowlane koni rasy konik polski wynosi 48 sztuk oraz 21 źrebiąt urodzonych w 2015 roku.

 

Na Krajowych i Regionalnych Wystawach Zwierząt Hodowlanych konie rasy wlkp. i sp. oraz koniki polskie zdobyły: 2 superczempionaty, 50 czempionaty, 33 wiceczempionaty oraz 84 złotych medali.