DANE KONTAKTOWE

STADNINA KONI W DOBRZYNIEWIE SPÓŁKA  Z O.O.

Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo,
tel. 067 286-30-11, tel./fax 067 286-30-12

NIP: 764-005-45-34
REGON: 570110460
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy KRS – 0000036219
Kapitał zakładowy – 9.510.000,00 PLN