Bydło

 

W Stadninie Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. prowadzimy hodowlę bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czarno-białej.

DIOMENA 26 o. Alta DETROIT DYPLOMA 56 o. KAMPMAN

 

Stan bydła wynosi – 2465 sztuk, w tym 969 krów. W hodowli bydła mlecznego priorytetem jest dla nas postęp genetyczny w zakresie cech produkcyjnych oraz funkcjonalnych z jednoczesnym doskonaleniem cech typu i budowy. Celem jest wyhodowanie krów długowiecznych charakteryzujących się bardzo dobrą zdrowotnością oraz wybitnymi cechami produkcyjnymi, które zapewnią rentowną produkcję.
W wyniku stałego doskonalenia cech użytkowych, przy jednoczesnej poprawie warunków środowiskowych, średnia wydajność mleka od krowy w ostatnim okresie kształtowała się na poziomie
13 167 kg mleka przy 3,86 % tłuszczu oraz 3,28 % białka, zachowując 375 dni okres międzywycieleniowy oraz 702 dni – wiek pierwszego wycielenia. Dzięki powyższym parametrom rozrodczym Spółka od kilku lat intensyfikuje sprzedaż hodowlanego materiału żeńskiego tj. pierwiastek oraz jałowic cielnych.
Na uzyskiwane wyniki produkcyjne wpływa konsekwentne przestrzeganie indywidualnego planu kojarzeń oraz prawidłowo przeprowadzana selekcja stada podstawowego.

TANIA 106 o. CHELIOS SASANKA 168 o. DIAMONDBACK

 

Aktualnie postęp hodowlany materiału elitarnego w głównej mierze rozszerzamy poprzez zastosowanie biotechnik rozrodu takich jak: nasienie seksowane oraz transplantacja zarodków, dlatego też Spółka kładzie duży nacisk na maksymalizację embriotransferu najlepszych sztuk w połączeniu
z selekcją genomową. Samice o najlepszych wartościach gEBV są przeznaczane do pozyskiwania zarodków. W 2021 roku przeniesiono 67 zarodków ze średnią skutecznością przekładania na poziomie 71,6%. Przywiązujemy bardzo dużo wagi do linii żeńskich, które gwarantują solidną podstawę hodowlaną, a tym samym rentowną produkcję.

 

   

 

Hodowla, oparta na solidnych tradycjach i konsekwentnie realizowanych programach hodowlanych przynosi wiele sukcesów. Wyhodowane w Stadninie Koni w Dobrzyniewie bydło mleczne zdobywa liczne nagrody na wystawach krajowych i regionalnych. Od 1993 roku, czyli od czasu powstania Spółki, zdobyliśmy: 14 superczempionaty, 61 czempionaty, 46 wiceczempionaty oraz 159 złote medale.

 

BARBARA 1 o. Jordy-Red
SUPERCZEMPION w kategorii jałowice rasy PHF
zdobyty na XX Regionalnej Kujawsko - Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowanych w Minikowie, która odbyła się w dniach
29 - 30 czerwca 2019 roku


W celu poprawy warunków środowiskowych i dobrostanu zwierząt, Spółka zrealizowała wiele inwestycji, m.in. budowę obór z halami udojowymi. Wyremontowano i zaadaptowano stare obiekty inwentarskie na nowoczesne jałowniki i wychowalnie cieląt.
Obecnie bydło mleczne utrzymywane jest w trzech lokalizacjach:

  • Gospodarstwo Dobrzyniewo,
  • Gospodarstwo Glesno,
  • Gospodarstwo Mrozowo.

 

 

 Obora w Dobrzyniewie   Cielętnik w Dobrzyniewie
  
   
  Obora w Gleśnie
   
Jałownik w Gleśnie