Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych MINIKOWO 2015

 

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o.

podczas XVI Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,

która odbyła się w dniach 04-05 lipca 2015 r. w Minikowie

za prezentowane zwierzęta otrzymała:

tytuł SUPERCZEMPIONA w kategorii krów dojnych

tytuł CZEMPIONA w kategorii krów w I laktacji

tytuł CZEMPIONA w kategorii krów w II laktacji

tytuł CZEMPIONA w kategorii krów w III laktacji i dalszych

tytuł CZEMPIONA w kategorii jałówek w wieku 14-15 miesięcy

tytuł CZEMPIONA w kategorii jałówek w wieku 22-24 miesięcy