ZATRUDNIMY

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o.

Dobrzyniewo 23,  89-311 Falmierowo

tel. 067 2863011, 067 2863012

z a t r u d n i

 

KSIĘGOWEGO / KSIĘGOWĄ

 Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie kierunkowe (ekonomia, rachunkowość),
 • doświadczenie w księgowaniu dokumentów i rozliczaniu operacji księgowych zgodnie z przepisami podatkowymi (PIT,CIT,VAT,ZUS, podatki lokalne),
 • znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych,
 • znajomość programu finansowo-księgowego Comarch Optima będzie dodatkowym atutem,
 • dobra znajomość MS Office (Excel, Word, Outlook),
 • motywacja do pracy, wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • chęć rozwoju.

 Opis stanowiska:

 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących,
 • zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • dekretowanie otrzymanych dokumentów finansowych, uprzednio zaakceptowanych przez osoby upoważnione,
 • prowadzenie kalkulacji na kontach zespołu „5” oraz rozliczenie na koniec każdego roku kosztów produkcji,
 • miesięczne zamykanie kont, sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie miesięcznie amortyzacji oraz prowadzenie   ewidencji nowo przyjętych i zlikwidowanych środków trwałych wg  programu komputerowego zgodnie z planem kont,        
 • prowadzenie rejestrów VAT i rozliczanie podatku,
 • uzgadnianie na bieżąco kont rozrachunkowych zespołu „2”, szczególnie dot. rozrachunków z budżetem,
 • pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami  na koniec każdego roku,
 • odpowiedzialność za stan zabezpieczeń dokumentów księgowych oraz urządzeń komputerowych.

  

List motywacyjny wraz z CV, prosimy przesłać na adres spółki do dnia 21.09.2018 r.

  

Na oferty nie przyjęte odpowiedzi nie udzielamy.