Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży 

Konie rasy wielkopolskiej i szlachetnej półkrwi, konik polski, kuce wierzchowe.

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

działalność gospodarczą prowadzi na terenie gmin: Wyrzysk we wschodniej części powiatu pilskiego, woj. wielkopolskiego oraz Sadki w zachodniej części powiatu nakielskiego, woj. kujawsko-pomorskiego.

Spółka gospodaruje na powierzchni 2.530 ha, z czego 60 ha stanowią własność Spółki, pozostałe 2.470 ha dzierżawione są od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W układzie organizacyjnym Spółki działają następujące jednostki gospodarcze na ograniczonym wewnętrznym rozrachunku:

 • Gospodarstwo Dobrzyniewo z Suszarnią i Mieszalnią Pasz w Gleśnie i gorzelnią rolniczą w Dobrzyniewie
 • Gospodarstwo Glesno z ośrodkiem rekreacyjno-wypoczynkowym
 • Gospodarstwo Mrozowo

  

Gospodarstwo Dobrzyniewo z Suszarnią i Mieszalnią Pasz w Gleśnie i gorzelnią rolniczą w Dobrzyniewie

 Gospodarstwo Glesno z ośrodkiem rekreacyjno-wypoczynkowym

Gospodarstwo Mrozowo

 

Przedsiębiorstwo zaczęto tworzyć w 1945 roku na bazie przedwojennych majątków ziemskich. Początkowo gospodarstwa podlegały Komisarzowi Ziemskiemu w Bydgoszczy, a następnie Okręgowemu Zarządowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. W 1954 roku powołano Zespół Hodowli Zarodowej Wyrzysk, który w 1958 roku został podzielony i przemianowany na Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej Bagdad i Dobrzyniewo. 

W dniu 1 lipca 1959 roku nastąpiło połączenie dwóch samodzielnych ośrodków w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej Dobrzyniewo. W 1988 roku nastąpiła zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Stadninę Koni Dobrzyniewo, która w tej formie funkcjonowała do czasu przejęcia przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Warszawie (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).

Spółka została utworzona z części majątku byłej Stadniny Koni w Dobrzyniewie, wniesionego przez jej Założyciela – Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa i rozpoczęła działalność z dniem 1 maja 1993 r.

Prezesem Zarządu od początku powstania Spółki jest mgr inż. Felicjan Pikulik.

Zatrudnienie w Stadninie wynosi 105 osób.

Główny cel działalności Stadniny Koni w Dobrzyniewie Spółki z o.o. został określony już w momencie powstania przedsiębiorstwa, tj. w latach 50-tych XX wieku przez Ministerstwo Rolnictwa. Jest nią upowszechnianie szeroko rozumianego postępu w rolnictwie, w tym szczególnie postępu biologicznego oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt. Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o., będąca pod nadzorem właścicielskim ANR w Warszawie, jako spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiego rolnictwa, realizuje zadania określone w programach hodowlanych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obszar, w którym Spółka konkuruje z innymi podmiotami, to sprzedaż materiału hodowlanego (koni, buhajków, jałówek cielnych oraz knurków i loszek) dla polskich producentów rolnych oraz odbiorców zagranicznych.

 

 

 

Ponadto w Gospodarstwie Glesno prowadzona jest naukę jazdy konnej, organizowane są ogniska i spotkania  w zabytkowej kuźni oraz przejażdżki bryczkami.

Struktura zasiewów podporządkowana jest potrzebom hodowli zwierząt w zakresie pełnego pokrycia zapotrzebowania na pasze objętościowe oraz treściowe. Głównymi roślinami towarowymi uprawianymi w Spółce są: pszenica konsumpcyjna, rzepak ozimy, buraki cukrowe.

       

Hodowla, oparta na solidnych tradycjach i konsekwentnie realizowanych programach hodowlanych przynosi nam wiele sukcesów na wystawach krajowych i regionalnych.

 

 

Za działalność, Spółka otrzymała następujące wyróżnienia:

 • tytuł PALLADOWY HIT 2020 FIRMA ROKU za zbudowanie silnej pozycji marki przedsiębiorstwa jako profesjonalnego hodowcę koni i bydła- czempionów w skali krajowej
  i międzynarodowej
 • tytuł IRYDOWY HIT 2019 FIRMA  ROKU za profesjonalną hodowlę koni i bydła - czempionów w skali krajowej i międzynarodowej, opartą na tradycjach i konsekwentnie realizowanych programach hodowlanych
 • tytuł PLATYNOWY HIT 2018 za modelowe zarządzanie hodowlą koni i bydła, opartą na wieloletnich tradycjach oraz własnych programach hodowlanych
 •  tytuł HIT Promocji Regionu 2018 dla Prezesa Stadniny Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. za działanie na rzecz promowania regionu dzięki osobistemu zaangażowaniu w rozwój gospodarczy
 • tytuł Złoty HIT 2017 za hodowlę koni i bydła, opartą na solidnych tradycjach i konsekwentnie realizowanych programach hodowlanych - czempionatów w skali krajowej
  i międzynarodowej
 • tytuł Rubinowy HIT 2016 z dwiema gwiazdami za wysoką jakość w zakresie hodowli bydła i produkcji roślinnej
 • tytuł Rubinowy HIT 2015 z gwiazdą za wysoką jakość w hodowli bydła i produkcji roślin
 • tytuł Rubinowy HIT 2014 za dynamikę rozwoju oraz efektywną działalność rolniczą i hodowlaną
 • I MIEJSCE w kategorii NAGRODA HONOROWA za 60 lat działalności firmy dla rozwoju polskiego rolnictwa, rozwoju regionu, dla dobra pracowników i mieszkańców (2013/2014)
 • tytuł Kryształowy HIT 2013 za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu państwowym przedsiębiorstwem rolniczym
 • Puchar w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej 2013 roku w kategorii "Hodowca Trzody Chlewnej"
 • Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za całokształt osiągnięć w hodowli bydła ras mlecznych, koni i świń (2013)
 • tytuł HIT 2012 za wybitne wyniki w hodowli koni, bydła i trzody chlewnej oraz w produkcji roślinnej
 • tytuł HIT 2011 za wybitne osiągnięcia w hodowli koni, bydła, trzody chlewnej i uprawie roślin
 • Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2011
 • I miejsce w kategorii PRODUKCJA za 2010 rok w VII edycji konkursu im. Stanisława Staszica
 • tytuł honorowy LIDER SUKCESU 2010
 • w roku 2008 otrzymaliśmy tytuł i statuetkę ALIMENTORUM CULTOR OPTIMUS WZOROWY PRODUCENT ŻYWNOŚCI
 • w roku 2008 zostaliśmy laureatem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU
 • tytuł LIDER SUKCESU 2007 za wybitny wkład w rozwój gospodarczy i społeczny oraz promocję powiatu pilskiego
 • tytuł ORZEŁ AGROBIZNESU 2007
 • tytuł WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2007
 • w roku 2007 otrzymaliśmy ODZNAKĘ HONOROWĄ za zasługi dla województwa wielkopolskiego
 • tytuł ROLNIK POMORZA I KUJAW 2006 w kategorii mleczarstwo